VARSAK TARİHİ

         Oğuzlar’ın üçok kolundan bir Türkmen boyu.

      Varsaklar, büyük oğuz göçü sırasında ( 8.yy )  Asya     bozkırlarından Anadolu’ya gelerek Tarsus’la  Mersin yörelerinin dağlık ve ağaçlık kesimlerini yurt edindiler.

       Konya ovasında yapılan ilk Osmanlı – Karamanlı savaşında (1386 ) 1. Murat’a karşı Karamanoğulları beyi Alaettin Ali bey’in yanında yer aldılar.

      Yurt edindikleri yerlerin Karamanoğulları ile Memlukler arasında sürekli el değiştirmesi ( 15. yy.’ın ilk yarısı) Varsaklar’ı iki yönlü bir tutum izlemeye zorladığından, bu dönemde Anadolu’nun toplumsal ve siyasal yaşamında önemli rol oynadılar.

      Ankara savaşından (1402 ) sonra Timur’un kendilerine  verdiği  beylik menşurundan   yararlanarak bağımsızlıklarını ilan etmeye kalkıştılarsa da şehzade Çelebi Mehmet tarafından denetim altına alındılar.

      Osmanlı – Akkoyunlu savaşında Akkoyunluları destekleyen Varsakların bir bölümü Otlukbeli savaşından (1473 ) sonra Uzun Hasan’la birlikte İran’a giderken, öteki bölümü de Fatih’e bağlılığını bildirerek Türkiye de kalmayı yeğledi.

      Fatih’in ölümü üzerine (1481 ) 2. Bayezit ile kardeşi Cem sultan arasında başlayan taht kavgasında Cem’i destekleyen Varsaklar, Yenişehir savaşı yenilgisinden sonra sindiler.

     1485-1491 Türk – mısır savaşı’nda Osmanlılara karşı Memluklar’la güç birliği yaparak İçel beyliğini ele geçiren Varsaklar’ı  tam anlamıyla denetim altına alan sadrazam Davut Paşa, Bunların büyük bir bölümünü Tarsus-Mersin dışında Antalya, Karaman , Kırşehir, Aydın ve Maraş yörelerine sürüp yerleştirdi.

     Bu dağıtım varsak boyunun gücünü , bir daha devlete baş kaldıramayacak ölçüde kırdı ( 1487 ).   

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !